"DATA CENTER TO CAŁE NASZE ŻYCIE"

O FIRMIE

Integrator rozwiązań na potrzeby Data Center. W branży od ponad 15 lat. Doświadczenie w sektorze bankowym i produkcyjnym. Partnerstwo i bezpośrednie wsparcie producentów infrastruktury. Szeroka wiedza techniczna z zakresu projektowania, uruchamiania, przebudowy i przenoszenia Data center, jak również z zakresu prowadzenia projektów, analizy ryzyka i zachowania ciągłości działania. Wiedza poparta referencjami i certyfikatami branżowymi. Wypełniamy lukę pomiędzy dostawcami infrastruktury a klientem, wnosząc wiedzę i usługi integratorskie

Analiza i Audyt Przedwdrożeniowy

W ramach usług dostarczamy wysoko wykwalifikowanych analityków, którzy doprecyzują wymagania i potrzeby klienta oraz zaproponują najbardziej optymalne rozwiązanie. W razie potrzeby możliwe jest wykonanie audytu obecnej infrastruktury (tzw. spis z pola) tak, by informacje analityczne były możliwie najdokładniejsze i najświeższe.

Projektowanie i Uruchomienie DC

Dostarczamy usługi projektowania Data Center w oparciu o nasze doświadczenie, możliwości dostawców infrastruktury i potrzeby klienta. Zaprojektowaną usługę wdrażamy zgodnie z najlepszymi branżowymi praktykami: budowlanymi, z obszaru Data Center, z obszaru bezpieczeństwa IT, zgodnie z wybraną metodyką prowadzenia projektu.

Przebudowa i Przenoszenie

Na bazie danych analitycznych, nasi specjaliści są w stanie zapewnić optymalizację Data Center (straty cieplne, lepsze wykorzystanie infrastruktury, rozbudowa) lub wykonać przeniesienie całości infrastruktury do wybranej przez klienta lokalizacji (własnej lub usługodawcy)

Konsulting i Audyt Bezpieczeństwa

W ramach oferowanego wachlarza usług, dysponujemy wiedzą merytoryczną, którą klient może wykorzystać zgodnie ze swoimi potrzebami. Z uwagi na jakość i wrażliwość danych klienta, kładziemy nacisk na kwestie bezpieczeństwa, zarówno infrastrukturalnego, jak i proceduralnego (Disaster Recovery Plans, Business Continuoity Plans)

Client Client Client Client Client Client Client Client

Specjaliści

W ramach dostarczanych usług, opieramy się na naszych własnych specjalistach z zakresu Data Center: analitykach, kierownikach projektu, specjalistów technologii Data Center, specjalistów z zakresu bezpeiczeństwa i innych. Osoby koordynujące wszystkie działania po stronie klienta i dostawców to
Uploaded image

RAFAŁ KRAWCZYŃSKI

Business Lead
rafal.krawczynski@itdotcom.eu

Rafał Krawczyński – wieloletni dyrektor IT w grupie BNP Paribas. Ekspert z zakresu Data Center. W ramach ITDOTCOM odpowiada za kontakt z klientem, nadzór nad projektantami, wymogi formalne oraz ciągłość działania
Uploaded image

TOMASZ KARDYŚ

Technical Lead
tomasz.kardys@itdotcom.eu

Tomasz Kardyś – kierownik zespołów specjalistów IT (sieci komputerowe, biometria). Certyfikowany kierownik projektów. Odpowiedzialny za backend techniczny, bezpieczeństwo operacji oraz analizę ryzyka.

Referencje

Firmy i instytucje, na potrzeby których nasi specjaliści wykonali swoje usługi:

Prześlij zapytanie